Uthyrning / Uppsägning

Uthyrning / Uppsägning

Hur gör jag då jag skall betala min hyra?

Hyran betalas enklast via den hyresavi du har fått av oss. Vilket bankgiro nr du skall använda står även på ditt hyreskontrakt. Betalningen skall ske så att vi har betalningen senast sista bankdag före ny månad. Tänk på att du är skyldig att betala hyran i tid även om du inte har någon avi. Avisering sker kvartalsvis. För lokalhyresgäster sker i vissa fall betalning kvartalsvis i förskott. Använd rätt hyresavi för respektive månad. Vid försenad hyresinbetalning debiteras dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Vad krävs för att jag ska få hyra en lägenhet/lokal?

Du måste vara myndig för att få skriva ett kontrakt med oss. Som hyresgäst måste du också kunna visa på en regelbunden inkomst. Som inkomst räknas lön, pension, a-kassa eller studiemedel. Du måste också visa att du tidigare skött din ekonomi, exempelvis utan betalningsanmärkningar. Vi kollar alltid upp din ekonomi innan vi skriver kontrakt.

Hur går jag tillväga för att hyra en bilplats?

Till våra fastigheter hör det oftast till ett antal bilplatser när det gäller fastigheterna i Umeå. Dessa hyr vi i första hand ut till våra hyresgäster. Det kan även finnas möjlighet att hyra p-plats vid en närliggande fastighet som vi förvaltar. Bor du i en av våra fastigheter i Stockholm och är intresserad av en p-plats kontaktar du vår fastighetsförvaltare där. Vi har endast några få platser vid ett par fastigheter i Stockholm.

Hur gör jag för att säga upp min lägenhet?

För att lägenheten ska räknas som uppsagd kräver vi ett skriftligt dokument på detta. Antingen skickar du ett eget brev där du säger upp lägenheten eller så kommer du förbi och skriver under kontraktet för avflyttning. Viktigt är att du skriver under med din namnteckning. Har man stått två personer på kontraktet krävs bådas namnteckningar för att uppsägningen ska räknas som giltig.

Vad har jag för uppsägningstid för lägenheten?

Det som gäller för lägenheterna är tre månaders uppsägningstid, räknat från det månadsskifte som följer närmast efter uppsägningsdagen. Har man önskemål om tidigare utflyttning försöker vi att hjälpa till med detta i den mån det går. Detta är dock ingenting som vi kan garantera.

Vad har jag för uppsägningstid för bilplatsen?

Samma uppsägningstid gäller som för lägenheter men i vissa fall kan andra regler gälla. Kontrollera därför ditt hyreskontrakt.

Vad har jag för uppsägningstid för lokalen?

Uppsägningstiden på lokalkontrakt varierar från lokal till lokal. Därför måste du titta i kontraktet och se vad som är överenskommet då kontraktet skrevs.

Får jag byta min lägenhet?

Om du vill byta din lägenhet med någon annan måste du först bytet godkännas av oss. Se vidare information under ”Byte av lägenhet”.

Jämför

Fyll i ditt sökord