Hyresförhållandet

hyresförhållandet

Hyresförhållandet - Juridik

Vilka regler har hyresvärd och hyresgäst att rätta sig efter?

Det bestäms bland annat av det hyresavtal som parterna träffat. Ett hyresavtal innehåller dock inte regler om allt som kan inträffa i ett hyresförhållande utan en hel del finns reglerat i hyreslagen. Vissa av dessa är tvingande vilket innebär att de inte kan avtalas bort.

Bostadshyresavtal löper i normalfallet från inflyttningsdagen och tills vidare. Om du som hyresgäst i en lägenhet vill att avtalet ska upphöra, ska du lämna en skriftlig uppsägning till oss. Hyresförhållandet upphör från och med det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen om parterna inte kommer överens om annat.

Om någon av parterna begår ett allvarligare kontraktsbrott kan motparten säga upp avtalet i förtid. Så kan exempelvis en hyresgäst säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det finns allvarliga brister i lägenheten som hyresvärden inte rättar till.

På motsvarande sätt kan hyresvärden säga upp avtalet till omedelbart upphörande om hyresgästen gör sig skyldig till vissa kontraktsbrott. Exempelvis inte betalar hyran i tid.

Som hyresgäst har du rätt att begära bland annat följande
 • du kan nå hyresvärden eller dennes representant.
 • hyresvärden svarar på dina frågor eller framställningar.
 • lägenheten repareras med ”skäliga” tidsmellanrum.
 • brister avhjälps så snart det kan ske sedan du meddelat värden.
 • värme och varmvatten tillhandahålls så att du inte rimligen har skäl att vara missnöjd.
Som hyresgäst är du bland annat skyldig att
 • se till att lägenheten/lokalen används på det sätt som avtalats.
 • hyran betalas i rätt tid (i förskott).
 • du väl vårdar lägenheten.
 • du uppträder så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs.
 • du inte överlåter lägenheten eller hyr ut den i andra hand utan värdens eller hyresnämndens medgivande.
 • ge hyresvärden tillgång till din lägenhet för bland annat besiktning och reparationer.

Jämför

Fyll i ditt sökord