Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning MOFAB

Andrahandsuthyrning

Ansökan lämnas in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande igår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Ifylld ansökan skickas in till vårt kontor, endera i Stockholm eller Umeå. Vi vill ha följande handlingar:

-ansökan om andrahandsuthyrning

ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING (PDF)

-kopia på avtal om uthyrning av bostadshyreslägenhet i andra hand

AVTAL OM UTHYRNING AV BOSTADSHYRESLÄGENHET I ANDRA HAND (PDF)

Skall du hyra ut din lägenhet för att provsambo skall denna blankett bifogas:

INTYG OM PROVSAMBOENDE (PDF)

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand

En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andra hand är att det finns godtagbara skäl. Det är du som hyresgäst som vid ansökan ska styrka att förutsättningarna för att få hyra ut i andra hand är uppfyllda. Detta kan du till exempel göra genom arbetsgivar- eller studieintyg.

Exempel på godtagbara skäl till uthyrning är:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
  • Flytta ihop med någon på prov (endast ett år utan förlängning)
  • Längre sjukhusvistelse eller liknande

När vi beviljar andrahandsuthyrning sker det vanligtvis för upp till ett år i taget men kan ibland vara längre, beroende på skäl.

Jämför

Fyll i ditt sökord