Källsortering

Källsortering

Källsortera

Ungefär två tredjedelar av alla svenskar källsorterar och de allra flesta gör det för miljöns skull. På så sätt hjälper man till att spara stora mängder energi och ser också till att naturens material stannar i kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst och därmed vinner även du något – varje gång du återvinner!

Återvinningsindustrin tar hand om allt material som samlas in och efterfrågan ökar ständigt. Återvunna råvaror är nämligen mycket viktiga för många tillverknings industrier.

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Den tömda schampoflaskan blir en praktisk diskborste. Det tillplattade tvättmedelspaketet blir till en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Den tomma saftflaskan får nytt liv som en ny glasflaska.

Återvinning i Umeå

I Umeå kan vi för våra hyresgäster i följande fastigheter ta emot sorterat avfall:

  • Brogatan 5
  • Brogatan 6A
  • Brogatan 6B
  • Hovrättsgatan 10
  • Kungsgatan 30 A-B
  • Slöjdgatan 5
  • Skolgatan 3 A-C
  • Skolgatan 33-35
  • Västra Norrlandsgatan 29

Har du inte tillgång till dessa soprum måste du lämna sorterade sopor till någon av kommunens återvinningsstationer. Grovsopor måste du som hyresgäst själv ta hand om och transportera till någon av kommunens återvinningscentraler. Var du kan lämna ditt avfall hittar du via Umevas hemsida: www.umeva.se.

Återvinning i Stockholm

I flertalet av våra fastigheter i Stockholm finns möjlighet till källsortering. I soprummen i dessa fastigheter finns kärl för hushållssopor, matavfall, småelektronik, glödlampor och batterier. Andra fraktioner som du källsorterar, exempelvis kartong, plast och metall, lämnar du till någon av kommunens miljöstationer. I många av våra fastigheter finns också grovsoprum och i de fall vi inte har det har, har vi tecknat avtal med entreprenör för hämtning av grovsopor vissa anslagna dagar per år.

På Lidingö finns sophus för hushållssopor och matavfall. I cykelrum har vi behållare för batterier, glödlampor och småelektronik. En gång i månaden ställs kärl ut för grovsopor.

Information om hur du hanterar avfallet i just din fastighet finns anslaget i ditt trapphus.

På Stockholms Stads hemsida hittar du öppettider och var närmaste återvinningscentral, fasta och mobila miljöstationer finns. Mer information hittar du även under fliken ”Bostad och miljö” på deras hemsida.

Jämför

Fyll i ditt sökord