Tvättstuga

Tvättstuga regler

Tvättstuga

Bokning av maskiner

Tvättstugan används av många i fastigheten. Det är viktigt att du visar hänsyn till den som ska tvätta efter dig och följer regler för till exempel bokning och städning. För att du ska uppnå bästa tvättresultat är det viktigt att du följer tvättmaskinens bruksanvisning. Följ anvisningarna för torkrum.

De flesta av våra gemensamma tvättstugor har bokningssystem med låskolv. I ett par fastigheter skriver du upp dig på en tvättlista.

När du vill tvätta och använda tvättstugan gör du så här
  1. Boka önskad tvättid den dag och tid som passar genom att sätta låskolven/notera dig på lista på önskad period.
  2. Använd endast den tid du bokat dig för och överskrid ej tvättiden.
  3. Om du får förhinder; tag då snarast bort bokningskolven/ditt namn från tvättlistan..
  4. Inom en timme bör du påbörja din tvättning. I annat fall har annan hyresgäst rätt att överta din tvättid.
  5. Glöm ej att städa tvättstugan efter dig: plocka undan, torka av maskiner,sopa och torka golven samt torka bort damm i filtret till torktumlaren.
  6. Plocka bort all tvätt från torkrum och torktumlare efter tvättidens slut.
  7. Ta med dig uppkomna sopor och kasta tillsammans med dina hushållssopor.

Jämför

Fyll i ditt sökord