När du flyttar in

Inflyttning

När du flyttar in

Nycklar

Nycklarna till din nya lägenhet överlämnas på det sätt som du och din nya hyresvärd har kommit överens om.

Några tips

Inför flyttningen är det en hel del saker att tänka på. Här följer några tips som vi tror kan vara till nytta:

  • När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.
  • Beställ eller flytta hemtelefon. Kontakta din telefonoperatör och din elleverantör.
  • Om du har hemförsäkring så ska du kontakta ditt försäkringsbolag i god tid och informera om flytten. Saknar du hemförsäkring är det lämpligt att du kontaktar ett försäkringsbolag och tecknar en hemförsäkring.
  • Se till att du får el till din nya lägenhet. I Stockholm och på Lidingö är Ellevio ägare till elnätet och i Umeå är det Umeå Energi som är elnätsägare. När du flyttar in måste kontakta elnätsägaren och anmäla att du flyttat in. För elen får du välja vilken elleverantör du själv vill.
  • Meddela din adress till vänner, bekanta och arbetsgivare.

Jämför

Fyll i ditt sökord