Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Anlagda bränder är en vanlig orsak till att det börjar brinna i fastigheters allmänna utrymmen som trapphus, soprum, källare och vindar. Lösa föremål i trapphus, källar- och vindsgångar utgör därför en brandfara.

Om en nödsituation uppstår är trapphuset en utrymningsväg och därför är det viktigt att trapphuset alltid är fritt från lösa föremål. Det är därför inte tillåtet att placera cyklar, leksaker, möbler etc. i trapphuset. Sådana föremål kommer att transporteras bort av oss utan någon ytterligare förvarning. Borttagna föremål förvaras av oss i tre veckor, och kan återfås mot en ersättning om 300 kronor för den merkostnad detta orsakar. Efter tre veckor förs föremålen bort för destruktion.

Här finns ett informationsblad med mer information som du också kan skriva ut och sätta upp i lägenheten.

Jämför

Fyll i ditt sökord